Drukkerij Bongers Roermond

Geschiedenis  van het drukkenkleitablet

 

Al in de oudheid hadden mensen de behoefte hun idee-en en gedachtes mede te delen aan anderen. Denk maar aan het spijkerschrift en de hierogliefen. Kleitabletten werden gegraveerd en papyrus werd beschreven. Hele rollen papier werden al door de Romeinen en de Grieken volgeschreven en bij het (voor)lezen afgerold.

papyrus-rol

In de 2e eeuw voor Christus was men al bekend met perkament. Het zijn de Chinezen geweest die een techniek bedachten om papier te maken. De afstanden en de stand van de techniek maakten onderling contact nog niet goed mogelijk en zo duurde het nog tot de twaalfde eeuw na Christus dat in West-Europa papier kon worden gemaakt, gebaseerd op Chinese technieken.

 

initiaal met illustratie van schrijvende monnikBoeken werden nog vaak met de hand geschreven en overgeschreven door monniken
in kloosters, zoals hele bijbels. Elke bijbel moest opnieuw geschreven worden, vandaar de uitdrukking “wat een monnikenwerk”.
Deze kloosterlingen wisten wel de boeken vaak prachtig te versieren met initialen en versieringen.
 

 

drukblokIn 770 na Christus werkten de Chinezen al met blokdruk, waarbij tekst en afbeeldingen in een blok hout uitgesneden werden en vervolgens met de hand afgedrukt werden. Later gebruikten de Chinezen ook losse letters als houtstempel.
Pas rond 1450 verschenen hier in West-Europa de eerste gedrukte documenten. Een aantal landen claimen de boekdrukkunst uitgevonden te hebben zoals de Nederlanders met Laurens Jansz Coster en de
Duitsers met Johannes Gutenberg.


Laurens Jansz Coster 

De uitvinding bestond eruit allemaal losse letters en tekens te gieten die dan tot woorden en zinnen samengevoegd konden worden met als doel van dezelfde vorm meerdere afdrukken te kunnen maken, waarna uiteindelijk de losse letters weer opgeruimd konden worden om hergebruikt te worden. Teksten corrigeren en veranderen ging met de lossen letters veel sneller en economischer.
zetsel van losse handletters 

 

 

 

 

 

 

 

Letters in de letterkastMet een handgietinstrument werden de benodigde letters gegoten door een lettermal te vullen met een mengsel van lood en tin, zacht genoeg om te gieten en hard genoeg om te drukken.

 

 

Om de gietvorm te maken stak men eerst de letter uit een zeer hard metaal (patrijs) en maakte daarvan een gietmal door de ijzeren letter met kracht in een zachter materiaal (meestal koper) te slaan (matrijs) en daarvan weer een loden afgietsel te maken.

 

 

 

 

intertype loodzetmachine 

 

In 1884 werd de linotype uitgevonden waarbij met een behulp van een toetsenbord de benodigde matrijzen op een rij gezet konden worden en waarbij vervolgens met een pomp gesmolten loodlegering in de mallen kwam, daarbij een loodregel producerend. De matrijzen verdeelden zich via een vernuftig kartelsysteem automatisch over de vakken in de matrijzenbak, klaar voor hergebruik.

 

Met de ontwikkeling van de fotografie kwam tevens een flinke ontwikkeling in het druktechniek. De offsettechniek die al bekend was vanuit de lithografie (steendruk) en later de zinkplaten kreeg een impuls. Met de komst van de fotozetters waarbij telkens een lichtflits door een lens een letter die op een roterend filmpje stond op fotopapier belichtte, dat vervolgens ontwikkeld werd behoorden vele lettertypes en fonts tot de directe mogelijkheden. Via fotografie werden nu ook drukplaten van beeld voorzien en daarmee verdrong de offset-techniek de boekdrukkunst.

offsetdruk

offsetdruk

Omdat bij het drukken in offset platen gemaakt moeten worden en de pers instelling behoeft, waardoor al meteen begonnen wordt met een bedrag aan vaste kosten, is de laatste ontwikkeling de digitale druktechniek. Er is meer behoefte aan kleinere oplages in kleur zoals een paar posters of wat flyers voor op een stand en dan zijn de vaste kosten te hoog bij het offset-procede. Voor deze opdrachten wordt de digitale druktechniek gebruikt, hetgeen eigenlijk printen is met een laserprinter.
De hoge kosten van de toner wegen dan bij kleine oplages op tegen de vaste kosten van het drukken. Het aantal papiersoorten dat gebruikt kan worden bij digitale druktechnieken en de verdere verwerking van het product kennen nog grenzen en belemmeringen en de kwaliteit is nog niet altijd hetzelfde als bij drukken. De geringere kosten bij kleine oplages maken deze techniek echter tot een goed alternatief.

 

 

logo db
T-shirts
Auto & ramen
Websites
Ontwerpen
Drukwerk
Druk historie
Actie
Contact