Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche, gedeponeerd onder nummer 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

 

 

A

Voor het uitvoeren van haar taak maakt Drukkerij Bongers Roermond gebruik van persoonsgegevens. In haar privacyverklaring staat omschreven hoe daarmee wordt omgegaan.

Klik hier om de privacyverklaring te lezen en downloaden.

 

Een pdf-bestand is o.a. te lezen met de gratis Adobe Reader, verkrijgbaar via de volgende linkget adobe reader

Drukkerij Bongers Roermond
logo db
T-shirts
Plakletters
Websites
Ontwerpen
Drukwerk
Contact